Druhotné licence

Co je druhotná (použitá) licence?

– Licence použitého software se neliší od nové licence. 
– Používaný software je originální a plně funkční. 
– Jedná se o software, který již byl jednou aktivován prvním nabyvatelem a následně prodán/odkoupen. 
– V porovnáním s nabytím nového softwaru tak nevznikají žádné nevýhody, naopak přináší vysokou úsporu financí. 

Je používání druhotných licencí legální?

– V žádném případě se nejedná o pirátské verze. 
– Obchod s použitým softwarem, jako i jeho používání, upravuje vyhláška Soudního dvora Evropské Unie (SDEU) z roku 2012. 

Co přesně říká vyhláška SDEÚ z roku 2012?

– Tvůrce programového vybavení nemůže bránit dalšímu prodeji svých „použitých licencí“. 
– Pokud totiž nositel autorského práva svému zákazníkovi zpřístupní rozmnoženinu, ať už v hmotné či nehmotné formě a současně uzavře licenční  smlouvu, kterou je zákazníkovi uděleno užívací právo k této rozmnoženině na neomezenou dobu, prodává tento nositel uvedenou rozmnoženinu zákazníkovi, a je tak vyčerpáno jeho výlučné právo na rozšiřování. 
– Původní nabyvatel počítačového programu, musí učinit svoji rozmnoženinu v okamžiku jejího dalšího prodeje nepoužitelnou. 

Jaké jsou výhody druhotných licencí?

– Výrazně nižší náklady na IT vybavení a správu. 
– I nadále máte výrobcem garantované bezpečnostní aktualizace a technickou podporu. 
– Software nepodléhá žádnému opotřebení. 

Odkud pochází druhotné licence?

– Všechny naše licence byly nabyty od distributorů v ČR a také byly oficiálně určeny pro geografický region EU – jedno z nejzásadnějších pravidel pro obchod s použitým softwarem. 
– Nevyužité části multilicenčních balíčků firem z ČR a SR. 
– Již nevyužívané, při prodeji odinstalované z původních PC, zcela odstraněné, nepoužitelné.